ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA Ở QUẬN 5

 

Phường 1

 

PHỔ MINH

 • Địa chỉ : 188/56 Cao Đạt
 • Điện thoại: (08) 8.382481
 • Năm thành lập : 1937
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Đồng, HT Thích Thiện Lạc
 • Quản tự : ĐĐ Thích Nhật Ân, Tri sự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-3 ÂL giỗ HT Thích Thiện Lạc

 

Niệm Phật Đường THIỆN MỸ

 • Địa chỉ : 197/122 Cao Đạt
 • Điện thoại: (08) 8.383810
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Phật tử vùng Chợ Quán
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự tiền nhiệm : Tô Văn Kiểu, Cư sĩ Trần Hữu Thọ (Minh Phước)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Quang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-9 ÂL giỗ TT Thích Thiện Mỹ

 

Phường 2

 

Tịnh Xá TỪ ĐỨC

 • Địa chỉ : 120/53D Trần Bình Trọng
 • Điện thoại: (08) 8.350116
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : HT Thích Phước Quang
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Quang
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Tôn Thật
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu An

 

Phường 3

 

THIÊN PHƯỚC

 • Địa chỉ : 192/11 Nguyễn Trãi
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : HT Ngộ Chân Tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Cư Sĩ Võ Thị Nhỡ

 

Phường 4

 

QUAN ÂM

 • Địa chỉ : 249 Lê Hồng Phong
 • Điện thoại: (08) 8.396765
 • Năm thành lập : 1953
 • Người sáng lập : Cư Sĩ Huỳnh Thị Thanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhuận Thanh

 

VẠN THIỆN

 • Địa chỉ : 144/63 Trần phú
 • Điện thoại: (08) 8.354737
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1991
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lợi

 

Phường 5

 

LINH ẨN ĐƯỜNG

 • Địa chỉ : 384 Bến Hàm Tử
 • Năm thành lập : 1952
 • Người sáng lập : Cư Sĩ Trần Chiêu
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Nhà thờ họ tộc, năm 1986 hiến cho Giáo hội
 • Quản tự : Cư sĩ Hụê Minh
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Tịnh Xá PHƯỚC ĐIỀN

 • Địa chỉ : 56/7 Bạch Vân
 • Điện thoại: (08) 8.384097
 • Năm thành lập : 1972
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Thọ
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, tháng 7 Cầu siêu, tháng 10 Cầu an

 

TỊNH QUANG

 • Địa chỉ : 266A Bến Hàm Tử
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : Phật tử Minh Hảo (Đỗ Văn Tốt)
 • Năm trùng tu : 1987
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : SC Thích nữ Diệu Thanh

 

VẠN PHẬT

 • Địa chỉ : 66/14 Nghĩa Thục
 • Điện thoại: (08) 8.353479
 • Năm thành lập : 1959
 • Người sáng lập : HT Thích Diệu Hòa và HT Tăng Đức Bổn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận 5 – Điểm sinh hoạt của Phật Giáo Hoa Tông
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Diệu Hòa và HT Tăng Đức Bổn
 • Quản tự : Ban Quản tự – TT Thích Tôn Thật, Trưởng ban
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ pháp hội mùng 10 ÂL mỗi tháng, Rằm tháng Giêng Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Phường 6

 

Tịnh Xá GIÁC HOA

 • Địa chỉ : 117/6 An Bình
 • Điện thoại: (08) 8.368400
 • Năm thành lập : 1948
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Duy Trinh
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Duy Trinh
 • Quản tự : Ban Hộ tự
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rắm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

PHƯỚC LINH

 • Địa chỉ : 70 Nguyễn Thời Trung
 • Điện thoại: (08) 8.380355
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Thị Nai
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Tâm
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Vinh
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-01 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Tâm, 19-7 ÂL lễ trai đàn

 

THIÊN TÔN

 • Địa chỉ : 117/9 An Bình
 • Điện thoại: (08) 8.351956
 • Năm thành lập : 1954
 • Người sáng lập : HT Thích Minh Đức
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1966
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – 1960 : Nguyên là Văn phòng T.Ư Phật Giáo cổ truyền Việt Nam
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Đức, HT Thích Nhựt Bửu, TT Thích Nhựt Quang, TT Thích Lệ Tập
 • Quản tự : Ban Quản tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-5 ÂL giỗ HT Thích Minh Đức, 2-3 ÂL giỗ TT Thích Lệ Tập

 

Phường 7

 

Tịnh Xá QUAN ÂM

 • Địa chỉ : 415/28 Trần Phú
 • Điện thoại: (08) 8.352240
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : HT Thích Minh Bổn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Bổn, TT Thích Ngộ Chơn, NS Thích nữ Tuệ Độ
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chấn Nhân
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

QUANG MINH

 • Địa chỉ : 418 Trần Phú
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Bửu Minh

 

Phường 8

 

Tịnh Xá DI ĐÀ

 • Địa chỉ : 257 Trần Phú
 • Điện thoại: (08) 8.350178
 • Năm thành lập : 1971
 • Người sáng lập : HT Tăng Đức Bổn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tôn Minh
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Phường 9

 

GIÁC THANH

 • Địa chỉ : 230/F8 bis Ngô Gia Tự
 • Điện thoại: (08) 8.535401
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : TT Thích Tuệ Hải
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thích Tuệ Hải
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chơn Mỹ

 

TỪ ĐỨC

 • Địa chỉ : 100/4C Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.357245
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : HT Thích Phước Quang
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – Nằm trên chung cư gồm 10 căn hộ hợp thành Chùa
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thich Phước Quang
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Tôn Thật
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-8 ÂL giỗ HT Thích Phước Quang
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Phường 12

 

GIÁC TÂM

 • Địa chỉ : 59/5 Thuận Kiều
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : TT Thích Chánh Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chánh Quang, HT Thích Đức Hải
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

Phường 13

 

MINH NGUYỆT (Cư Sĩ Lâm)

 • Địa chỉ : 26-28-30 Vũ Chí Hiếu
 • Điện thoại: (08) 8.565010
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : Cư Sĩ Huỳnh Trinh
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Ban Quản tự
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Phường 14

 

BỬU SƠN

 • Địa chỉ : 24 Xóm Vôi
 • Năm thành lập : Khoảng 149 năm
 • Người sáng lập : Do thân tộc lập nên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Có sắc phong của Vua Tự Đức
 • Quản tự : ĐĐ Thích Minh Thanh

 

Tịnh Xá SƯ TRÚC HIÊN

 • Địa chỉ : 33 Phú Hữu
 • Điện thoại: (08) 8.574627
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : Cư sĩ Lư Cước
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Có đội âm nhạc cổ trên 200 năm
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

Phường 15

 

BỬU PHƯỚC

 • Địa chỉ : 142 Phạm Hữu Chí
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Văn Sâm
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Có đội âm nhạc cổ người Hoa
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ns Thích nữ Văn Sâm
 • Quản tự : Cư sĩ Đoàn Thị Phải

 

Tịnh Xá TẠNG HÀ

 • Địa chỉ : 186 Phạm Hữu Chí
 • Điện thoại: (08) 8.560280
 • Năm thành lập : 1949
 • Người sáng lập : Cư sĩ Tăng Phong
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1969
 • Quản tự : Cư sĩ Tăng Phong
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

Niệm Phật Đường VĨNH ĐỨC

 • Địa chỉ : 319 Nguyễn Chí Thanh
 • Điện thoại: (08) 8.566361
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : Cư sĩ Trần Su Cúc
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Có tiệm Phục vụ thức ăn Chay
 • Quản tự : Ban Quản tự
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm Tháng Giêng lễ Nguyên tiêu, Tháng 7 Cầu siêu, Tháng 10 Cầu an

 

 

CÁC CHÙA THUỘC HỘI QUÁN NGƯỜI HOA

 

1. Hội quán HÀ CHƯƠNG

 • Địa chỉ : 802 Nguyễn Trãi – Phường 14
 • Điện thoại: (08) 8.564183
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Năm thành lập : 1809, 1848, 1871, 1901, 1971
 • Đặc điểm : Phước Kiến
 • Quản tự : Ban Quản tự – Trưởng ban : Nhan Đức Giang
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 23-3 ÂL vía Bà Thiên Hậu, 9-7 ÂL lễ Vu Lan

 

2. Hội Quán HẢI NAM

 • Địa chỉ : 276 Trần Hưng Đạo B – Phường 11
 • Điện thoại: (08) 8.559566
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Đặc điểm : Hải Nam
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

3. Minh Hương GIA THẠNH

 • Địa chỉ : 380 Trần Hưng Đạo B – phường 10
 • Điện thoại: (08) 8.862752
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Đặc điểm : Minh Hương
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

4. NGHĨA AN

 • Địa chỉ : 678 Nguyễn Trãi – Phường 11
 • Điện thoại: (08) 8.558675 – 8.538775
 • Năm thành lập : Gần 300 năm
 • Người sáng lập : Thông Hiệp
 • Năm thành lập : 1954, 1958, 1981
 • Đặc điểm : Tiều Châu
 • Quản tự tiền nhiệm : Mã Tuyên, Đại An
 • Quản tự : Ban Quản tự – Trưởng ban : Trương Cung Vũ
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 24-6 ÂL lễ Nguyên tiêu

 

5. Hội Quán NHỊ PHÚ (CHÙA ÔNG BỔN)

 • Địa chỉ : 264 Hải Thượng Lãn Ông – Phường 14
 • Điện thoại: (08) 8.553187 – 8.536894
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Đặc điểm : Phước Kiến
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

6. Hội Quán ÔN LĂN (CHÙA QUAN ÂM)

 • Địa chỉ : 12 Lão Tử – Phường 11
 • Điện thoại: (08) 8.553543
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Đặc điểm : Phước Kiến
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

7. Hội Quán PHƯỚC AN (CHÙA MINH HƯƠNG)

 • Địa chỉ : 184 Hùng Vương – Phường 12
 • Điện thoại: (08) 8.860197
 • Năm thành lập : Trên 150 năm
 • Đặc điểm : Hoa – Việt
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

8. Hội Quán TAM SƠN

 • Địa chỉ : 116 Triệu Quang Thục, Lô H8 – Phường 10
 • Điện thoại: (08) 8.566655
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Đặc điểm : Phước Kiến
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

9. Hội Quán TUỆ THÀNH (CHÙA BÀ CHỢ LỚN)

 • Địa chỉ : 710 Nguyến Trãi – Phường 11
 • Điện thoại: (08) 8.555322
 • Năm thành lập : Gần 300 năm
 • Đặc điểm : Quảng Đông
 • Quản tự : Ban Quản tự